top of page

HUISREGELS

Algemeen

  • Wij verzoeken je om een handdoek mee te nemen bij elke training;

  • Draag kleding en schoeisel waar je gemakkelijk in kunt bewegen;

  • Je dient zelf toezicht te houden op je persoonlijke eigendommen. De directie van Gezond-Leven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van jouw eigendommen.

Training
Voor het aanmelden voor één van onze trainingen gebruik je het aanmeldformulier. Deze kun je downloaden van onze website of opvragen via het secretariaat. Wanneer je door de fysiotherapeut bent verwezen naar Gezond-Leven, dan krijgt je daar het aanmeldformulier en kun je deze samen invullen. Tijdens de intake met jouw trainer kunt je je vragen en doelstellingen bespreken.

Klachtenprocedure
Indien je een klacht hebt over je behandeling of mogelijk andere zaken die Gezond-Leven betreffen, dan kun je dit met jouw trainer bespreken of, indien door jou gewenst, met een van de andere trainers. Ook kun je je klacht telefonisch of per mail indienen bij ons secretariaat.

 

Ideeën
Wij zijn benieuwd hoe je onze dienstverlening ervaart en staan open voor verbeteringen. Heb je een suggestie dan kun je hiervoor terecht bij jouw trainer of ons secretariaat.

 

Fitnesscentrum
Indien nodig kun je gebruik maken van de fitnesstoestellen in de ruimte van het aangesloten fitnesscentrum. Tijdens gebruik van deze ruimte zijn de huisregels van het fitnesscentrum van toepassing.

Betalingsafspraken

  • Een afzegging dient telefonisch of per mail te worden doorgegeven voor aanvang van de training.

  • Indien er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven zullen wij je berichten rond welke datum het factuurbedrag zal worden geïncasseerd;

  • Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald;

  • Bezwaar dien je binnen 7 dagen na dagtekening schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

  • 10-rittenkaart: een 10-rittenkaart geeft recht op deelname aan 10 lessen. De 10-rittenkaart is geldig voor een periode van 3 maanden (ingaande op de dag van aankoop). Het lid heeft geen recht op restitutie van de niet gebruikte lessen, ook niet indien niet alle 10 de lessen worden gevolgd binnen de geldigheidsperiode.

bottom of page