top of page

VRIJE FITNESS ROOSTER

Beste leden van Gezond Leven,

 

We hopen van harte dat jullie allemaal nog gezond zijn en goed door deze bijzondere tijd heen komen! Verder willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie steun de afgelopen tijd. We zijn daar ontzettend blij mee!

Als sportaanbieder mogen wij onze leden per 1 juli weer toegang bieden tot onze oefenzaal op onze locatie in de Broekpolder, Heemskerk. Om de vrije fitness veilig te kunnen bieden nemen wij alle noodzakelijke en voorgeschreven maatregelen in acht en conformeren wij ons naar de richtlijnen vanuit het RIVM en de protocollen vanuit het NOC*NSF / Platform sportaanbieders.

 

Maatregelen:

- U dient zich vooraf aan te melden via info@revacentre.nl of via 0251-231900 voor een ‘groen blok’ in onderstaand rooster; dit om zo te kunnen voldoen aan het maximum aantal van 4 deelnemers;

Schermafbeelding 2020-06-30 om 13.34.40.

- Alle materialen/apparatuur dient u voor én na gebruik te reinigen met de hiertoe aanwezige materialen in de oefenzaal;

- Na afloop van het door u ‘gereserveerde uur’ dient u de oefenzaal zo snel mogelijk te verlaten om zo ruimte te creëren voor cliënten van de fysiotherapie of medeleden van Gezond Leven;

- Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamer en/of de sanitaire voorzieningen binnen het centrum. Ga voorafgaand aan de les thuis naar het toilet en kom in uw sportkleding naar het centrum.

 

Wat verwachten wij van u:

- U wast voorafgaand aan de training in de oefenzaal thuis de handen, gedurende minimaal 30 seconden, met zeep; 

- Bij aankomst in het centrum maakt u gebruik van de desinfecterende gel die aan de binnendeur hangt en u volgt de looprichting in het centrum zoals die middels pijlen en tape op de grond is aangegeven;

- U komt max. 5 minuten voor aanvang van de training aan bij het centrum en neemt plaats op de hiertoe aangewezen stoelen in de wachtkamer als u de oefenzaal nog niet kunt betreden; 

- U bewaakt te allen tijde de 1,5 meter afstand tussen u en de andere leden;

- U neemt zelf een handdoek en een vooraf gevulde bidon mee;

- Indien u (milde) klachten heeft als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of verhoging, dan mag u niet naar het centrum komen. Indien uw huisgenoten verkoudheidsklachten hebben zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en koorts, dan wordt u tevens verzocht niet naar het centrum te komen.

We waarderen het als u ons hiervan tijdig op de hoogte stelt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Van ons kunt u verwachten dat onze medewerkers geen klachten vertonen als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of verhoging. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat wij alle regels en richtlijnen navolgen, dat wij de oefenzaal regelmatig schoonmaken en laten ventileren en dat wij voor u klaar staan bij eventuele vragen of opmerkingen.

Tot slot

Wij volgen de berichtgevingen en adviezen van de RIVM, de GGD en overige instanties op de voet. Indien het beleid wijzigt, zullen wij u daarvan direct op de hoogte brengen. Twijfelt u zelf of u kunt komen trainen, neem dan vooral contact met ons op. Dit kan zowel per mail als per telefoon. 

 

Telefoon: 0251-231900

E-mail: info@revacentre.nl

 

We wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe in deze bijzondere tijd en willen ons samen met u sterk maken om hier zo goed mogelijk doorheen te komen.

bottom of page